UPPSALA

Föräldraföreningen

Förskolan är en föräldradriven ekonomisk förening. Detta innebär att:

Föreningen leds av en styrelse bestående av föräldrar.

Förskolans personal ansvarar för den pedagogiska verksamheten.

I föräldrarnas ansvar ingår att medverka i föreningsarbetet tex. genom styrelseuppdrag, att delta i höst- och vårstädning samt medverka i någon av förskolans aktivitetsgrupper