Barn och personal

Barn och personal

På Pilfinken finns för närvarande 23 barn i åldrarna 1-5 år. Personalen består av tre montessorilärare (AMI) samt en förskollärare. Personalen är också utbildad i barnmassage.