Om Pilfinken

UPPSALA

Välkommen till Pilfinken!


Intresserade familjer hälsas hjärtligt välkomna på öppet hus

söndagen den 7 Februari kl 14-16


Notera att det är ett anpassat öppet hus med

information i trädgården och att endast en familj åt gången

erbjuds besöka vår innemiljö


Pilfinken är en föräldradriven montessoriförskola med plats för ungefär 24 barn. Förskolan ligger i Sunnersta, Uppsala, och är inrymd i en friliggande villa omgiven av en stor trädgård med närhet till skogen och Ultuna ängar. Närheten till fina skogsområden gör att vi regelbundet gör utflykter i naturen.


På Pilfinken bedrivs Montessoripedagogik och vi arbetar aktivt efter grundtanken ”hjälp mig att hjälpa mig själv” som tar vara på barnets medfödda nyfikenhet att lära sig. Barnen arbetar i en stimulerande montessorimiljö där de ges möjlighet att utvecklas till självständiga individer i en positiv anda. Här finns material för barnens upptäckarglädje och deras intressen.