Om Pilfinken

Är du nyfiken på vår förskola?


Välkommen på öppet hus den 20 mars 2024, 09:00-10:30. 


Anmälan sker till pilfinkenmontessori@gmail.com

Välkommen till Pilfinken!


For english version of this site click here

 

Pilfinken är en föräldradriven montessoriförskola med plats för 24 barn. Förskolan ligger i Sunnersta, Uppsala, och är inrymd i en friliggande villa omgiven av en stor trädgård med närhet till skogen och Ultuna ängar. Närheten till fina skogsområden gör att vi regelbundet gör utflykter i naturen.


På Pilfinken bedrivs Montessoripedagogik och vi arbetar aktivt efter grundtanken ”hjälp mig att hjälpa mig själv” som tar vara på barnets medfödda nyfikenhet att lära sig. Barnen arbetar i en stimulerande montessorimiljö där de ges möjlighet att utvecklas till självständiga individer i en positiv anda. Här finns material för barnens upptäckarglädje och deras intressen.