Mer information

Mer information

Att välja förskola är ett viktigt val. Kom därför gärna på besök för att träffa oss och se hur vi arbetar. Ta kontakt med vår förskolechef Ingela Söderberg på tel.073 - 966 72 03 eller mail

pilfinkenmontessori@gmail.com för att få mer information eller boka en tid för besök. Mejla också till vår e-post om du vill prata med någon i styrelsen - styrelsen@pilfinken.se

 

Pilfinkens Montessoriförskola

Heimdalsvägen 5B

756 52 Uppsala

Tel.073 - 966 72 03

www.pilfinken.se

 

Om Montessori

Vårt arbete utgår från Montessoripedagogiken kring barnets behov och inneboende drivkraft att själva utforska och lära sig saker. Maria Montessori visste det varje förälder vet - nämligen att barn är nyfikna av naturen och fulla av upptäckarglädje. Det är just det egna intresset som är motiv nog för barnet att söka kunskap.

Maria Montessori observerade att barnens intressen varierar med ålder och mognad och att barn under olika mognadsstadier är speciellt mottagliga för olika slags kunskap. Allt från förmågan att lära sig språk, räkna, förfina sina sinnen och rörelser (viljan att lära sig gå t.ex.). Sådana perioder när barnet lär sig med glädje och lätthet kallar vi intresseperioder eller känsliga perioder.

Vad du ser i en Montessoriförskola är helt enkelt prov på vad som händer när man, i rätt miljö och med rätt stimulans, tar vara på barnets inneboende resurser så att de kan utveckla hela sin personlighet. Barn både vill och kan betydligt mer än vi vuxna tror. Genom att låta barn fritt välja aktivitet och ge möjlighet till ostört arbete skapar man förutsättningar att utvecklas till harmoniska och självständiga vuxna.

Via lek och stimulans får barnen utlopp för sin fantasi och svar på sina många nyfikna frågor. Genom att inte i tid och otid hjälpa barnen, utan låta dem fritt experimentera, känna sig fram och öva inom olika områden, undanröjs alla de hinder som vi vuxna normalt ställer i vägen för barnets naturliga utveckling.

Montessori bygger på respekt för barnet och dess förmåga och har som målsättning att se varje barn och möta individen där han eller hon befinner sig i sin utveckling.

Vi hoppas att du vill lära dig mer om vårt sätt att arbeta.

Besök gärna: www.montessoriforbundet.se