Personuppgifter

Personuppgifter


Pilfinkens montessoriförskola behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. Som medlem i förskolans ekonomiska förening kommer personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om förälder och barn är namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Personuppgifter behandlas av förskolechef samt av kassör och informationsansvarig i styrelsen så länge du är medlem. När medlemskapet upphör raderas personuppgifterna.